Sydvestjysk Biogas

Sydvestjysk Biogas er et Amba med nuværende 145 medlemmer, stiftet i  2009. Medlemmerne kan tilsammen mønstre 38.000 dyreenheder (DE), og det bliver årligt til godt 750.000 ton husdyrgødning. Det svarer til ca. 25 procent af det samlede potentiale i området.

Lige nu er 10.000 DE på venteliste til at blive en del af det grønne projekt.

Sydvestjysk Biogas ønsker med Bionaturgas Korskro at være med til at leve op til målsætningerne om reduktion af CO2-belastningen. Samtidig vil anlægget gøre det lettere ved at have husdyrproduktion uafhængig af jordtilliggende og har den klare gevinst, at en central behandling af gyllen giver mindre lugt, bedre udnyttelse af husdyrgødningens næringsstoffer og ikke mindst mindre transport på vejene med udbringningsmateriel.

Vil du være leverandør
Kunne du også tænke dig at bidrage til den grønne omstilling som leverandør til Bionaturgas Korskro bedes du kontakte leverandørforeningen Sydvestjysk Biogas Amba - du kan desuden læse mere om vedtægterne for leverandørforeningen her:

Sydvestjysk Biogas Amba
v/Jysk Landbrugsrådgivning
John Tranums Vej 25
6705 Esbjerg Ø

Att.: Per Vinther
Tlf.: 7660 2119